PERSACCREDITATIE

Persaccreditatie is bedoeld voor professionele journalisten en fotografen die een publicatie wijden aan Stadspark Live. Neem voor meer informatie over persaccreditatie, interviews of beeldmateriaal contact op via pers@stadsparklive.nl.

Let op: vanwege het grote aantal persaanvragen zijn we genoodzaakt een strikte persselectie te maken en kan helaas niet iedere aanvraag worden gehonoreerd. Een aanvraag indienen betekent daardoor niet automatisch dat je aanvraag goedgekeurd wordt.

Het is niet toegestaan om een professionele foto- of filmcamera mee te nemen naar Stadspark Live zonder dat hier vooraf schriftelijk toestemming voor is verleend en een accreditatie voor is verstrekt. Onder professionele foto- en filmcamera’s vallen alle videocamera’s, spiegelreflexcamera’s en andere camera’s met verwisselbare lenzen.

Vrij te gebruiken persfoto’s van Stadspark Live zijn op aanvraag te verkrijgen.

Koop kaarten