EHBO

Er is tijdens Stadspark Live EHBO aanwezig. Deze zijn op het terrein aangegeven met borden. Enkele weken voorafgaand aan het festival wordt de plattegrond met de markering van de EHBO-post gepubliceerd.